Useful 100 Keyboard Shortcuts

ဒါေလးကေတာ႔ ကၽြန္ေတာ႔ သိထားတဲ႔ Keyboard command key ေလးေတြပါ

သူငယ္ခ်င္းမ်ား အလုိရွိလွ်င္ အသုံးျပဳလုိ႔ရေအာင္ တင္ျပေပးထားပါတယ္...

Ctrl+C (Copy)
Ctrl+X (Cut)
Ctrl+V (Paste)
Ctrl+Z (Undo)
Delete (Delete)
Shift+Delete (Delete the selected item permanently without placing the item in the Recycle Bin)
Ctrl while dragging an item (Copy of the selected item)
Ctrl+Shift while dragging an item (Create a shortcut to the selected item)
F2 key (Rename the selected item)
Ctrl+Right Arrow
(Move the insertion point to the beginning of the previous word)
Ctrl+Left Arrow (Move the insertion point to the beginning of the previous word)
Ctrl+Down Arrow (Move the insertion point to the beginning of the next (Move the insertion point to the beginning of the previous paragraph)
Ctrl+Up Arrow (Move the insertion point to the beginning of the previous (Move the insertion point to the beginning of the previous paragraph)
Ctrl+Shift with any of the arrow keys (Highlight a block of text)
Shift with any of the arrow keys (Select more than one item in a window or on the desktop, or select text in a document)
Ctrl+A (Select all)
F3 key (Search for a file or a folder)
Alt+Enter (View the properties for the selected item)
Alt+F4 (Close the active item, or quit of the active window)
Alt+Enter (Display the properties of the selected object)
Alt+Spacebar (Open the shortcut menu for the active window)
Ctrl+F4 (Close the active document in programs that enable you to have multiple documents open simultaneously)
Alt+Tab (Switch between the open item)
Alt+Esc (Cycle through item in the order that they had been opened)
F6 key (Cycle through the screen elements in a window or on the desktop)
F4 key Display the Address bar list in My Computer or Window Explorer)
Shift+F10 (Display the shortcut menu for the selected item)
Alt+Spacebar (Display the System menu for the active window)
Ctrl+Esc (Display the start menu)
Alt+Underlined letter in a menu name (Display the corresponding menu)
Underlined letter in a command name on an open menu (Perform the corresponding command)
F10 key (Active the menu bar in the active program)
Right Arrow (Open the next menu to the right, or open a submenu)
Left Arrow (Open the next menu to the left, or close a submenu)
F5 key (Update the active window)
backspace (View the folder one level up in my computer or Windows Explorer)
Esc (Cancel the current task)
Shift when you insert a CD-ROM into the CD-ROM drive (Prevent the CD-ROM from automatically playing)

Dialog Box Keyboard Shortcuts

Ctrl+Tab (Move forward the tabs)
Ctrl+Shift+Tab (Move backward through the tabs)
Tab (Move forward through the tabs)
Shift+Tab (Move backward through the options)
Alt+Underlined letter (Perform the corresponding command or select the corresponding option)
Enter (Perform the command for the active option or button)
Spacebar (Select or clear the check box if the active option is a check box)
Arrow keys (Select a button if the active option is a group of option buttons)
F1 key (Display Help)
F4 key (Display the items in the active list)
Backspace (Open a folder one level up if a folder is selected in the Save As or Open dialog box)

Microsoft Natural Keyboard Shortcuts

Windows Logo+M (Display or hide the Start menu)
Windows Logo+Break (Display the System Properties dialog box)
Windows Logo+D (Display the desktop)
Windows Logo+M (Minimize all of the windows)
Windows Logo+Shift+M (Restore the minimized windows)
Windows Logo+E (Open My Computers)
Windows Logo+F (Search for a file or a folder)
Ctrl+
Windows Logo+F (Search for computers)
Windows Logo+F1 (Display Windows Help)
Windows Logo+L (Lock the keyboard)
Windows Logo+R (Open the Run dialog box)
Windows Logo+U (Open Utility Manager)

Accessibility Keyboard Shortcuts

Right Shift for eight seconds (Switch Filter Keys either on or off)
Left Alt+Left Shift+Print Screen (Switch High Contract either on or off)
Left Alt+Left Shift+Num Lock (Switch the Mouse Keys either on or off)
Shift five items (Switch the Sticky Keys either on or off)
num Lock for five items (Switch the Toggle keys either on or off)
Windows Logo+U (Open Utility Manager)

Windows Explorer Keyboard Shortcuts

End (Display the bottom of the active window)
Home (Display the top of the active window)
Num Lock+Asterisk sign(*) Display all of the subfolder that are under the selected folder)
Num Lock+Plus sign (*) Display the contents of the selected folder)
Num Lock+Minus sign(*) (Collapse the selected folder)
Left Arrow (Collapse the current selection if it is expanded, or select the parent folder)
Right Arrow (Display the current selection if it is collapsed,or select the first
subfolder)

Adobe Acrobat Reader လ်ုိ႔ွ၀ွက္ခ်က္

Pdf ဖိုင္ေတြကိုနားေထာင္ႏုိင္!!!!!

ကြၽန္ေတာ္ဘေလာ့ဂ္တစ္ခုကေန ဖတ္ခဲ့ရတာပါ ..ဗဟုသုတတစ္ခုေပါ့ .. ဘယ္သူ႕ဆီကေန ဖတ္ဖူးခဲ့တာလဲ မသိေတာ့လုိ႕ ဒီတုိင္းပဲ ေျပာျပလုိက္ေတာ့မယ္ဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္သိရွိရတာ ကေတာ့..PDF File ေတြမွာေရးထားတာေတြကုိ ဘာမွ အင္စေတာလ္ လုပ္စရာမလုိပဲ PDF ဖုိင္မွာေရးထားတာေတြကုိ ဖတ္ခုိင္းလုိ႕ ရတယ္ ဆုိတာကုိေပါ့ .အဂၤလိပ္လုိ ေရးထားတာေတြ ကုိေတာ့ ဖတ္ေပးတယ္။ စာဖတ္ပ်င္းတဲ့ မိတ္ေဆြေတြအတြက္ ေတာ္ေတာ္အသုံး၀င္တဲ့ Feature တစ္ခုေပါ့ဗ်ာ။ ျမန္မာလုိ ေရးထားတာေတြကုိေတာ့ သူက မဖတ္ႏုိင္ဘူးဗ် ..ဟီးဟီး ..ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ဖတ္ခုိင္းလုိ႕ရရင္ ၀တၳဳေတြဘာေတြ ဖတ္ခုိင္းမယ္ဗ်ာ။ :P
သူ႕ကုိဖတ္ခုိင္းဖုိ႕ Short Cut ကြန္မန္းေပးရမွာကေတာ့ ...

* Ctrl+Shift+B - to hear the entire document
* Ctrl+Shift+V - to hear the page
* Ctrl+Shift+C - to resume
* Ctrl+Shift+E - to stop ..အဲဒါေလးေတြတင္ပါပဲ ..
မိတ္ေဆြတုိ႕အေနနဲ႕ Adobe Acrobat Reader 6.0 or 7 .0 ႏွစ္သက္ရာမွာ စမ္းၾကည့္လုိ႕ရပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ထြက္တဲ့ Adobe Acrobat Reader ေတြမွာေတာ့ မသိပါဘူးခင္ဗ်ာ ..

ေအာ္ ..ေနာက္တစ္ခုရွိေသးတယ္ဗ်။ အသံက ျမန္လုိ႕ ျဖစ္ေစ၊ေႏွးလုိ႕ျဖစ္ေစ ..ျပဳျပင္ေပးလုိ႕ ရႏုိင္ပါေသးတယ္ခင္ဗ်။ ေဟာဒီကေနသြားလုိက္ပါခင္ဗ် ..
Settings > Control Panel > Speech. ..စမ္းသပ္ၾကည့္ၾကပါဦးလုိ႕ လမ္းညႊန္လုိက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ ..ေအာ္ .ေနာက္ေနာင္ ျမန္မာလုိစာဖတ္ေပးႏုိင္တာမ်ိဳး ေပၚလာတယ္ဆုိရင္လဲ လက္တုိ႕ၿပီးေျပာၾကပါဦးလုိ႕ ..

Software ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား

Software ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား

ဆက္တင္ေတြမေပ်ာက္ေစမယ္႕ Deep Freeze ေဆာ႕ ဖ္၀ဲ
ကုိယ္႕ ရဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာမွာရွိတဲ႕ ကုိယ္ပုိင္ ဆက္တင္ေတြကုိ တစ္စုံတစ္ေယာက္ က စရင္းေနာက္ရင္း ျပင္သြားတဲ႕ အခါမ်ဳိး ၊ တျခားေဆာ႕ဖ္၀ဲေတြကုိ install လုပ္သြားတဲ႕ အခါမ်ဳိးေတြမွာ ကုိယ္႕ရဲ႕ စက္ကုိ ထားခဲတဲ႕ အေျခအေနတုိင္း ျပန္ျပီးရွိေစခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ႕ Deep Freeze ဆုိတဲ႕ ေဆာ႕ဖ္၀ဲေလးက ကူညီေပးႏုိင္ပါမယ္...
Deep Freeze ဆုိတာ ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ တၿခားသူေတြ ဘယ္လုိဘဲ ၀င္ေရာက္ျပင္ဆင္လုိက္ေပမယ္႕ restart ခ်လုိက္လုိ႕ စက္ျပန္တက္လာတဲ႕အခါမူလရိွတဲ႕ ၀င္းဒုိးရဲ႕ အေၿခအေနတုိင္း ကုိယ္႕ရဲ႕ စက္တင္ေတြကုိ မေပ်ာက္မပ်က္ရွိေနေအာင္ ကာကြယ္ေပးႏုိင္တဲ႕ ေဆာ႕ဖ္၀ဲတမ်ဳိးပါ Deep Freeze မွာ Frozen နဲ႕ Thawed ဆုိျပီး အဆင္႔ ႏွစ္ဆင္႕ ရွိပါတယ္။ Frozen ကုိေရြးထားရင္ စက္ကုိ restart ျပန္လုပ္လုိက္တဲ႕အခါ ျပင္ဆင္ထားခဲ႕ သမွ်ေတြအားလုံး Deep Freeze ကဖ်က္လုိက္ျပီး မူလအေၿခအေနကုိျပန္ေရာက္ သြားေစပါတယ္Thawed ကုိေရြးထားမယ္ဆုိရင္ေတာ႕ ကုိယ္႕စိ္တ္ၾကိဳက္ ဆက္တင္ေတြကုိ ျပင္ဆင္ႏုိင္ install လုပ္ႏုိင္ပါတယ္...
ဒါေပမယ္႕ စက္ထဲမွာရွိတဲ႕ ေဆာ႕ဖ္၀ဲ ေတြကုိ update လုပ္မယ္ဆုိရင္ေတာ႕ Thawed အေန ကုိ ေရြးထားဖုိ႕ လုိပါတယ္။ DF6Std.exe ဖုိင္ကုိ ကလစ္ ႏွစ္ခ်က္ေလာက္ ေခါက္လုိက္ရင္ installation dialog ေပၚလာပါလိမ္႕မယ္...
ကုိယ္ၾကဳိက္တဲ႕ Drive ကုိ Freeze လုပ္ႏုိင္ေပမယ္႕ Drive အားလုံးကုိ လုပ္ထားရင္ပုိေကာင္းပါတယ္....
Deep Freeze ကုိ install လုပ္ေနစဥ္တြင္ antivirus ေဆာ႕ဖ္၀ဲ န႕ဲ အၿခား program ေတြကုိ ပိတ္ထားဖုိ႕ လုိပါတယ္ ထုံးစံအတုိင္း ေပၚလာတဲ႕ အဆင္႕ တုိင္း install လုပ္ပါ..စက္ျပန္တက္လာတဲ႕ အခါမွာ Deep Freeze program ထဲ ၀င္ႏုိင္ဖုိ႕ password ေတာင္းတဲ႕ screen တစ္ခုေပၚလာပါမယ္ ဒါေပမယ္႕ အဲဒီ screen ဟာ 10 seconds ေပၚျပီးျပန္ေပ်ာက္သြားမွာပါ..10 seconds အတြင္း password ရုိက္မထည္႕ခဲရင္လည္း ေနာက္ျပန္ျပီး password ထည္႕လုိ႕ရပါတယ္...
Deep Freeze program ကုိ ကုိယ္႕ ရဲ႕ စက္ကေန ျပန္ျပီး ျဖဳတ္မယ္ဆုိရင္ေတာ႕ Thawed ကုိျပန္ေရြးထားရပါမယ္..
Deep Freeze program ကုိ လုိအပ္သလုိ ေျပာင္းလဲႏုိင္ ဖုိ႕ နည္းလမ္းႏွစ္မ်ဳိးရွိပါသည္..SHIFT ကီးကုိ ဖိထားျပီး Deep Freeze icon ေလးကုိ ကလစ္ ႏွစ္ခ်က္ေခၚက္လုိက္ပါ...
ဒါမွမဟုတ္ ကီးဘုတ္က CTRL+SHIFT+ATL နဲ႕ F6 ကုိ တြဲႏွိပ္လုိက္ရင္ password ေတာင္းတဲ႕ dialog box ေပၚလာမယ္..ကုိယ္႕ရဲ႕ password ကုိရုိက္ထဲ႕ ပါ..
Password သတ္မွတ္မထားခဲ႕ရင္ ဘာမွမရုိက္ဘဲ ok ကုိ ႏွိပ္လုိက္ပါ..Boot Control, Password, Clone ဆုိတဲ႕ tabs သုံးခုနဲ႕ Deep Freeze dialog box ေပၚလာမယ္...
Boot Control tab ကေတာ႕ Deep Freeze ကုိ အသုံးျပဳ ဖုိ႕ ျဖစ္ျပီး password tab ကေတာ႕ Deep Freeze program ထဲ ကုိ သူမ်ားေတြ မ၀င္ႏုိင္ မေျပာင္းႏုိင္ဖုိ႕ အတြက္ပါ....Clone tab ကေတာ႕ registry setting file ကုိ ေကာ္ပီပြားႏုိင္ဖုိ႕ အတြက္ပါ...
Deep Freeze program အလုပ္လုပ္ေနတယ္ဆုိရင္ start menu bar ရဲ႕ နာရီေဘးမွာ Frozen icon ေလးေပၚေနမွာပါ..program ကုိ အလုပ္မလုပ္ေအာင္ ရပ္ထားတယ္..Thawed ကုိေရြးထားတယ္ဆုိရင္ေတာ႕ Frozen icon ေပၚမွာ အနီေရာင္ ၾကက္ေၿခခတ္ တစ္ခုေပၚေနမယ္...
4MB နီးပါးသာ ရွိပါတယ္..Deep Freeze ေဆာ႕ဖ္၀ဲ ကုိ အင္တာနက္ဆုိင္ေတြ ၊ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းေတြ အျပင္ IT စိတ္၀င္စားတဲ႕ သူေတြေတာ႕ သိျပီး ၊ ရင္းႏွီးျပီးသားျဖစ္မွာပါ အခု ကၽြန္ေတာ္ ျပန္တင္ေပးလုိက္တာ ကလဲ မသိေသးသူမ်ားအတြက္ပါဗ်ာ..ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ကုိယ္ရဲ႕ စက္တင္ေတြကုိ စိတ္ခ်ႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ဆုိရင္ Deep Freeze ေဆာ႕ဖ္၀ဲ က တစ္ဖက္တစ္လွမ္းကေန ကူညီေပးႏုိင္မယ္လုိ႕ ေမွ်ာ္လင္႕ပါတယ္....

DownLoad Link ကေတာ.
http://www.mediafire.com/?trxmyjvddfl
(or)
http://ifile.it/biduket


Pdf ဖိုင္ေတြကိုနားေထာင္ႏုိင္!!!!!

ကြၽန္ေတာ္ဘေလာ့ဂ္တစ္ခုကေန ဖတ္ခဲ့ရတာပါ ..ဗဟုသုတတစ္ခုေပါ့ .. ဘယ္သူ႕ဆီကေန ဖတ္ဖူးခဲ့တာလဲ မသိေတာ့လုိ႕ ဒီတုိင္းပဲ ေျပာျပလုိက္ေတာ့မယ္ဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္သိရွိရတာ ကေတာ့..PDF File ေတြမွာေရးထားတာေတြကုိ ဘာမွ အင္စေတာလ္ လုပ္စရာမလုိပဲ PDF ဖုိင္မွာေရးထားတာေတြကုိ ဖတ္ခုိင္းလုိ႕ ရတယ္ ဆုိတာကုိေပါ့ .အဂၤလိပ္လုိ ေရးထားတာေတြ ကုိေတာ့ ဖတ္ေပးတယ္။ စာဖတ္ပ်င္းတဲ့ မိတ္ေဆြေတြအတြက္ ေတာ္ေတာ္အသုံး၀င္တဲ့ Feature တစ္ခုေပါ့ဗ်ာ။ ျမန္မာလုိ ေရးထားတာေတြကုိေတာ့ သူက မဖတ္ႏုိင္ဘူးဗ် ..ဟီးဟီး ..ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ဖတ္ခုိင္းလုိ႕ရရင္ ၀တၳဳေတြဘာေတြ ဖတ္ခုိင္းမယ္ဗ်ာ။ :P
သူ႕ကုိဖတ္ခုိင္းဖုိ႕ Short Cut ကြန္မန္းေပးရမွာကေတာ့ ...

* Ctrl+Shift+B - to hear the entire document
* Ctrl+Shift+V - to hear the page
* Ctrl+Shift+C - to resume
* Ctrl+Shift+E - to stop ..အဲဒါေလးေတြတင္ပါပဲ ..
မိတ္ေဆြတုိ႕အေနနဲ႕ Adobe Acrobat Reader 6.0 or 7 .0 ႏွစ္သက္ရာမွာ စမ္းၾကည့္လုိ႕ရပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ထြက္တဲ့ Adobe Acrobat Reader ေတြမွာေတာ့ မသိပါဘူးခင္ဗ်ာ ..

ေအာ္ ..ေနာက္တစ္ခုရွိေသးတယ္ဗ်။ အသံက ျမန္လုိ႕ ျဖစ္ေစ၊ေႏွးလုိ႕ျဖစ္ေစ ..ျပဳျပင္ေပးလုိ႕ ရႏုိင္ပါေသးတယ္ခင္ဗ်။ ေဟာဒီကေနသြားလုိက္ပါခင္ဗ် ..
Settings > Control Panel > Speech. ..စမ္းသပ္ၾကည့္ၾကပါဦးလုိ႕ လမ္းညႊန္လုိက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ ..ေအာ္ .ေနာက္ေနာင္ ျမန္မာလုိစာဖတ္ေပးႏုိင္တာမ်ိဳး ေပၚလာတယ္ဆုိရင္လဲ လက္တုိ႕ၿပီးေျပာၾကပါဦးလုိ႕ ..

G talk ကုိ run box ကေန အလြယ္္ေခၚၾကရေအာင္
G talk
ဂ်ီေတာ့ ကို program ကေနမဖြင့္ပဲ ခပ္ဖိန္႕ဖိန္႕ေလး Run box ကေန
ဖြင့္ခ်င္တယ္ဆိုရင္...G talk shortcut ကို desktop ေပၚေရာက္ေအာင္အရင္ပို႕။။
ျပီးရင္ rename လုပ္ပါ။ gt လို႕ နာမည္ေပးလိုက္။ျပီးရင္ အဲဒီ shortcut ကို cut လုပ္။
ျပီးရင္ C:\window\system32 ထဲကို paste လုပ္လိုက္ပါ။
ဒါဆိုရင္ run box ကေန gt လို႕ ရိုက္ထည့္ၾကည့္ပါက Gtalk တက္လာပါလိမ့္မယ္။။
နာမည္က ၾကိဳက္တာေပးလို႕ရပါတယ္။။

ဒါကေတာ ကၽြန္ေတာ္ Myanmar Family ကေန ဖတ္ထားတာေလးပါ ..
ကၽြန္ေတာ္႔ သူငယ္ခ်င္းေတြ ဘေလာ႔ ထဲကုိ လာေရာက္လည္ပတ္ရင္း
အသစ္အဆန္းေလးေတြကုိ သိရွိႏုိင္ေအာင္ပါ..
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

Network ခ်ိတ္နည္း
ကြန္ပ်ဴတာကိုေတြကို ....8 port switch နဲ႕ ခ်ိတ္တဲ့နည္းေျပာျပပါမယ္..( peer to peer ပါ )
ပထမဆံုး ..RJ 45 ေခါင္းနဲ႕ male ေခါင္းတြပါတဲ့ နက္၀ပ္ cable ေတြ နဲ႕ switch မွာ ခ်ိတ္ဆက္ထားဘို႔ လိုပါတယ္...ပထမဆံုး စက္မွာ ..IP ထည့္ပါမယ္.. ခုေျပာျပတဲ့အတိုင္း ထည့္ၾကည့္ပါ...my network place > properties> TCP/IP ကို select လုပ္ properties ကိုႏွိပ္ပါ ..use following IP ဆိုတာမွာ IP address မွာ 15.11.80.1 ၿပီးရင္ tab ခုန္လိုက္ပါ ..subnetmark ကိုသူ႕အတိုင္းရွိပါေစ..default gateway မွာလဲ...15.11.80.1 လို႔ရိုက္ထည့္ပါ...အားလုံးကို ok လုပ္ၿပီးထြက္..General Tab ကို ျပန္ေရာက္ရင္..show icon in notification ဆိုတာကို အမွန္ခ်စ္ လုပ္ေပးခဲ့ပါ..( tray မွာ ကြန္ပ်ဴတာပံုေလးေပၚလာေအာင္ေပါ့) ဒါဆို ပထမ ဆာဗာအထိုင္စက္ ၿပီးပါၿပီ...
တျခားစက္ေတြ ခ်ိတ္ပါမယ္..
.my network place > properties> TCP/IP ကို select လုပ္ properties ကိုႏွိပ္ပါ ..use following IP ဆိုတာမွာ IP address မွာ 15.11.80.2 ၿပီးရင္ tab ခုန္လိုက္ပါ ..subnetmark ကိုသူ႕အတိုင္းရွိပါေစ..default gateway မွာလဲ...15.11.80.1 လို႔ရိုက္ထည့္ပါ...အားလုံးကို ok လုပ္ၿပီးထြက္ပါ ...
ဒီလိုဘဲ တစ္လံုးၿပီး တစ္လံုး IP address မွာ 2 . 3 . 4စသျဖင့္ ဆီးရီး ေပးသြားပါ..
အားလံုးၿပီးသြားၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ ...စက္အားလံုး ရဲ႕ mycomputer > properties > computer name မွာ အမည္ေတြေပးပါ...ေအာက္မွာရွိတဲ့ workgroup ဆိုတာမွာ ..စက္အားလံုးကို Group name တစ္ခုထဲ တူညီစြာေပးထားပါ...
စက္အားလံုးကိုရီစတပ္ခ်လိုက္ပါ ...ဒါဆိုရင္ .. စက္အားလံုးခ်ိတ္လို႔ၿပီးေနပါၿပီ...
တစ္လံုးက တစ္လံုးကို ေခၚခ်င္ရင္ .. run box မွာ ..\\ 15.11.80.2\ .enter ေခါက္လိုက္ရင္ .. IP no 2 စက္ကို ေခၚလို႔ ရပါၿပီ...နဲနဲေလးေစာင့္ၿပီးမၾကာခင္မွာတက္လာမွာပါ ...

File Share နည္း

computer-A မွ Folder တစ္ခုကို share မည္ဆိုပါဆို

(၁) ၄င္းဖိုဒါကို right click နိုပ္ Sharing and security ကို click (properties box က်လာမည္)
(၂) Share this folder ကို ေရြးပါ
Permission ကို click
က်လာသည္ box ၏ အေပါ ္တြင္ everyone ရွိရမည္ ေအာက္တြင္ Change နွင့္ read နွစ္စလုံးတြင္ အမွန္ျခစ္ေပးျပီး ok ..... ok ျဖင့္ထြက္ျခင္းျဖင့္ folder တစ္ခု share ျခင္းျပီးဆုံးပါျပီ

computer-B သည္ Computer A မွ Share ထားေသာ folder ကို အလိုရွိပါက computer B ၏ run box တြင္ \\computer A ၏ IP အမွတ္ရိုက္ထည္ျ့ပီး enter ေခါက္ပါက share ထားေသာ folder မ်ားအား ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

Printer Share နည္း

Computer A သည္ printer တစ္လုံးအား တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ထားမည္ ဆိုပါက
(၁) ၎ computer A တြင္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ printer မ်ား share ထား/မထား အရင္စစ္ပါ။ (စစ္နည္းမွာ - Start > Settings > Pinters and Faxes ကို click ျပီးရင္ မိမိ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ Printer icon တြင္ လက္ပုံေလးရွိ/မရွိစစ္ပါ )Share ထားလွ်င္ computer A အေနျဖင့္ ဘာမွ ေဆာင္ရြက္စရာမလိုပါ။

လက္၀ါးေပါ ္တြင္ Printer icon ေလးရွိရင္ အမွတ္စဥ္(၂)အား ေဆာင္ရြက္ရန္မလိုပါ။

(၂) - Control panel မွ Network wizard setup ကို click
- welcome wizard က်လာမည္ Next ျဖင့္ဆက္သြားပါ။
- ထပ္မံ၍ Next ျဖင့္ဆက္သြားပါ။
- အလယ္တစ္ခုကို ေရြး၍ Next ျဖင့္သြားပါ။(သင့္ Network အား မူတည္၍ ေရြးရပါသည္ အမ်ားစုမွာ အလယ္ Network ကိုအသုံးမ်ားပါသည္)
- သင့္၏ computer name ျဖည့္ပါ Next ျဖင့္သြားပါ။
- သင့္၏ Network Group ျဖည့္ပါ Next ျဖင့္သြားပါ။
- Turn on file and printer sharing ကို ေရြး၍ Next ျဖင့္သြားပါ။
- Network Setting ေဆာင္ရြက္မွုမ်ား ျပီးစီးရန္အတြက္ Next ျဖင့္ဆက္သြားပါ။
- setup ေဆာင္ရြက္ျခင္းအား ခဏေစာင့္ပါ
- ေအာက္ဆုံးက Just finish ..... ကို ေရြး၍ Next ျဖင့္ဆက္သြားပါ။
ဒါဆိုရင္ Network Setup လုပ္ျခင္းျပီဆုံးသြားပါျပီ
ထိုသို ့ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ Computer A မွ Printer Share ေပးျခင္း ျပီးဆုံးပါသည္။


(၃) computer B သည္ computer A နွင့္ခ်ိတ္ထားေသာ printer မွ print ထုတ္လိုလွ်င္

(က) Computer B ၏ run box တြင္ \\computer A ၏ IP အမွတ္ ရိုက္ထည္ျ့ပီး enter ေခါက္ပါ။
(ခ) Compter A မွ Share ထားသမွ် folder မ်ားက်လာမည္ ၎တို ့အတြင္းမွ printers and faxes ကို နွစ္ခ်က္ click မိမိ print ထုတ္လိုသည့္ printer တြင္ right click ျပီးရင္ connect တြင္ထပ္မံ click ပါက message box တစ္ခုက်လာမည့္ yes ကို click ပါ။
ဒါဆိုရင္ computer B ၏ start > settings > Pinters and Faxes အတြင္းတြင္ computer A မွ printer အား အလိုေလွ်ာက္ ဆက္သြယ္ျပီးသာ ျဖစ္ေနပါျပီ